PRANEŠIMAS

 

2017 12 05

 

 

„Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir reabilitacijos centro įkūrimas“

 

UAB „Sveikatos kurortas“ įgyvendina Projektą „Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir reabilitacijos centro įkūrimas“ (Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102), kuris finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+, Projektui yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Projekto tikslas – padidinti ir sustiprinti kokybiškų paslaugų pasiūlą aktyviems ir sportuojantiems žmonėms, sudaryti galimybę gauti aukščiausio lygio sveikatinimo paslaugas bei susitprinti pozicijas medicininio turizmo srityje. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta infostruktūra, leisianti į Birštono regioną pritraukti ne tik aktyvius bei sportuojančius žmones iš kitų Lietuvos regionų, bet ir iš užsienio, kur sveikatinimo paslaugų poreikis sparčiai auga. Didėjant šių paslaugų paklausai, bus investuojama ir į naujų, modernių sveikatinimo metodų įdiegimą ir taikymą,  darbuotojų kvalifikacijos augimą. Įmonės strateginė veikla siejama su investicijomis į žmonių sveikatos priežiūros, akcentuojant sportininkus ir aktyvius žmones, veiklą Birštono kurorte. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas Reabilitacijos centras bei įsigyta visa projekte numatytai veiklai vykdyti reikalinga įranga.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, skirtas finansavimas – 2 073 137,00 eurai.

 

 

UAB „Sveikatos kurortas“

Registracijos adresas: Panevėžio g. 36-5, LT-02164 Vilnius

Įmonės kodas 303140505

PVM mokėtojo kodas LT100008008113

Tel. + 370 683 07576